Mesec: Godina:

Evropski standard za pružanje usluga zaštite od stetočina CEPA CERTIFIED


Rad na razvoju evropskog standarda za pružanje usluga protiv štetočina počeo je 30. jula 2010. godine. Standard bi trebao biti zvanično objavljen proleća 2015. godine na engleskom i nemačkom jeziku.Kada kompanije dobiju CEPA SERTIFIKAT javnosti će omogućiti da jasno identifikuju preduzeća koja rade u skladu sa principima profesionalnog standarda, koji će biti priznat širom Evrope. Na konferenciji u Briselu 17. marta 2015. godine će biti idealna prilika za otpočinjanje ovog procesa.