• Deratizacija

 

Štetni glodari (pacovi i miševi) su kroz istoriju zabeleženi kao stalni pratioci čoveka. Široko su rasprostranjeni i nanose značajne ekonomske štete, a predstavljaju i veliku opasnost po zdravlje ljudi, jer su prenosioci različitih zaraznih bolesti.

Danas se primenjuju različite metode uništavanja ovih jako rasprostranjenih štetočina. Postoje preventivne i kurativne metode suzbijanja štetnih glodara. Od preventivnih metoda izdvaja se metod sistematske deratizacije, kojim se smanjuje brojnost štetočina. Ova mera bi trebalo da se upražnjava najmanje dva puta godišnje, u proleće i jesen, odnosno kada je najveća aktivnost pomenutih. Ukoliko se ne obavi preventivan metod suzbijanja, preostaju kurativni metodi, odnosno direktna borba sa štetočinama.

Preventivne metode (npr.uklanjanje otpada), biološke metode (prirodni neprijatelji), fizičko-mehaničke metode (upotreba struje visokog napona, gasnih klopki, raznih lepkova itd.), sve su to metode za uništavanje štetnih glodara. Najprimenjivaniji metod suzbijanja je hemijski, koji se vrši upotrebom hemijskih sredstava (rodenticidi).

 

Prema načinu delovanja razlikujemo sledeće vrste rodenticida:

AKUTNI OTROVI – veoma toksični, brzo delujući

ANTIKOAGULANTI – kumulativni učinak, prolongirano delovanje

HEMOSTERILIZANTI – selektivni učinak

PLINOVI – respiratorni unos, brzo delovanje

 

Od rodenticida se zahteva efikasnost u niskim koncentracijama, da su primamljivi, da ne izazivaju rezistenciju i da izazivaju smrt glodara što prirodnije (da ne privlači pažnju ostalih glodara) u što kraćem vremenskom intervalu od vremena ishrane.

Sva ova obeležja imaju rodenticidi iz grupe antikoagulanata II generacije koje najčešće koristimo prilikom deratizacije.

Mamke koji se najčešće upotrebljavaju možemo podeliti na osnovu hranjivog nosača, a razlikujemo mamke sa svežom ili pokvarenom hranom, mamke sa žitaricama, parfimisane, tečne i praškaste. Odabir mamaka zavisi od uslova koji vladaju na terenu. Postavljaju se u deratizacionu kutiju sa jasnim oznakama upozorenja i podacima osobe i firme koja vrši deratizaciju.

Osim što treba izabrati prave i atraktivne mamke, za efikasno suzbijanje štetnih glodara, vrlo je važno da se deratizacione kutije sa mamkom izlože na pravo mesto. Stoga je potrebno da se za svaki objekat izradi tačan plan i raspored izlaganja mamaka (deratizaciona mapa), zavisno od mesta najveće brojnosti glodara i njihovih puteva kretanja i zadržavanja, odnosno njihovih skloništa i rupa.


Kako bi sačuvali visok kvalitet usluge i zadovoljstvo krajnjih korisnika, koristimo antikoagulanate koji u odnosu na akutne rodenticide imaju vremenski odloženo dejstvo.Blok na bazi bromadiolona
0.005% se upotrebljava za suzbijanje glodara (Rattus norvegicus, R. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protivepidemijsku deratizaciju. Bromadiolon blok je specifično formulisan kruti mamac, ukusan glodarima, a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja. Za suzbijanje štetnih glodara u javnoj higijeni što podrazumeva domaćinstva, ugostiteljske objekte i stočarske objekte može se upotrebljavati Bromadiolon blok od 10 ili 30 g.
Za suzbijanje miševa stavlja se po 30-ak grama mamca na površinu od 3-5 m², a za suzbijanje pacova po 100-150 grama mamaka u razmaku od 5 do 10 m, na zaklonjena mesta ili PVC Eko bokseve, na puteve kojima se kreću ili u blizinu legla.
Preporučuje se da se ovi mamci postavljati pojedinačno ili po nekoliko komada u zaštitne kutije za rodenticide ili ih vezati za žičane omče. Upotreba se može ponoviti za 14 dana i ponavljati u određenim vremenskim razmacima dok miševi i pacovi ne prestanu jesti blokove.Rasuti mamac.
Mamci se rasporede po objektu na mesta gde je utvrđena najveća aktivnost miševa i pacova, što se uočava po tragovima, izmetu, nagrizenim vrećama i ambalaži. Najbolje ih je postaviti na zaklonjena mesta te u blizini legla. Mamci se ne smeju koristiti u prostorijama u kojima su poljoprivredni proizvodi u rasutom stanju. Ako ima opasnosti od prosipanja poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, mamci se moraju postavljati u zaštitnim kutijama. Jedna akcija traje 7 do 10 dana, a zatim se prema potrebi ponavlja do potpunog prestanka uzimanja mamaca.
Rasuti mamci se upotrebljavaju i na otvorenom prostoru, stavljanjem mamaca u nastanjene rupe u količini od 10 g po rupi, nakon čega se svakako zatvore zemljom (nagazom). Dobro je hrpice mamaca zaštititi daskama, crepom ili ih staviti u otvore cevi, kroz koje se glodari rado provlače.Mogu se upotrebiti jednom ili više puta u toku godine, zavisno o pojavi glodara.
Rasuti mamac je rodenticid druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodara u polju i u urbanim prostorima. Aktivna materija je na biljnom nosaču od lomljenih zrna pšenice.
Učinkovit je protiv svih vrsta glodara uključujući i otporne vrste.
Proizvod je visoko delotvoran te uzrokuje uginuće glodara nakon jednog obroka. Mišu je dovoljno 0,5 g, a pacovu 6-10 g.
Glodari uginu postupno, slično prirodnoj smrti u toku 3-10 dana nakon prvog obroka.
Rasuti mamac se upotrebljava i u zatvorenim i urbanim prostorima, među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda, industrijski pogoni, , i sl. za suzbijanje:

- kućnog miša (Mus musculus), u količini 20-25 g, stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m² površine;
- sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 100-150 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m

 

Bromadiolon peleta. Rodenticidi druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodara u urbanim prostorima. Oblik peleta olakšava upotrebu i smanjuje opasnost za ljude. Privlačna su hrana za glodare, što olakšava njihovo suzbijanje. Efikasan je protiv svih vrsta glodara, uključujući i otporne.Visoko aktivan, uzrokuje uginuće glodara nakon jednog obroka. Mišu je dovoljno oko 0,5 g, a pacovu oko 6-10 g.
Glodari uginu postupno (slično prirodnoj smrti) u period od 3-10 dana nakon prvog obroka. Radi zdravlja i higijene glodare treba suzbijati. Pelete su namenjene za suzbijanje glodara kod uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.


Upotrebljava se i u kućama, skladištima fabrikama, hotelima, kancelarijama, bolnicama, na brodovima i to protiv:
- kućnog miša (Mus musculus), u količini 10-15 g, stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m² površine, na mesta gde se miševi zadržavaju, u blizini legla i na puteve kojima se kreću;
-sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 30-50 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m, na zaklonjena mesta, u blizini legla i na puteve kojima se kreću.Postupak se može ponavljati do potpunog prestanka uzimanja peleta.Jedna akcija suzbijanja traje 5-7 dana. Mamce treba postaviti ponovno nakon 14 dana, sve do prestanka uzimanja mamaca. Nakon završetka akcije treba pokupiti preostale mamke, a tokom akcije uklanjati uginule glodare, kako bi se sprečila sekundarna trovanja.

 

Meki mamac je rodenticid na bazi bromadiolona, izrađen od brašna u malim 8 g kesicama. Vrlo je delotvoran u suzbijanju svih vrsta štetnih glodara, kao što su sivi i crni štakor, te kućni miš. Efikasan je protiv glodara koji su otporni na druge vrste rodenticida. Bromadiolon sprečava stvaranje protrombina u krvi što dovodi do unutrašnjeg i spoljnjeg krvarenja i uginuća glodara kroz nekoliko dana, posle prvog uzimanja. Za suzbijanje štetnih glodara:- kućnog miša (Mus musculus) i drugih vrsta u količini od 1 mamac na 3-5 m².- sivog štakora (Rattus norvegicus), crnog štakora (Rattus rattus) i drugih vrsta u količini 3-4 mamca na 5-10 m².
Mamci se obnavljaju u razmaku 5 do 7 dana do prestanka uzimanja. Kod veće populacije postavlja se više mamaca na manji razmak na puteve kojima se kreću. Nakon završetka akcije treba ukloniti preostale mamce, a tokom akcije uklanjati uginule glodare kako bi se sprečila sekundarna trovanja. Upotreba iz aviona nije dopuštena.

Svi proizvodi imaju važeće rešenje za stavljanje u promet Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, koje sa deklaracijom preparata dostavljamo korisnicima usluge.

Očekivano vreme uginuća glodara nakon konzumiranja mamaka je 3-10 dana, jer se onemogućava sinteza protrombina i drugih faktora koagulacije što izaziva unutrašnje krvarenje 


Mob: 060/076-0001 ; 060/076-0002   Tel/Fax: 035/241-005   Email: ekoddd@yahoo.com © Autentik
   Ukupno: 9945  
Danas:   99   Juče:   54