• Download Sekcija

 

• Biocidni proizvodi za suzbijanje komaraca u rs

• Ekotoksičnost organskih polutanata final

• Organofosfati

• Piretroidi

• Pravilnik pružaoci usluga u oblasti zaštite zdravlja bilja

• Pravilnik u sadržaju bezbednosnog lista

• Rodenticidi lucerka

• Zakon o međunarodnom transportu opasnih materija

• Zakon o opasnim materijama na unutrašnjim plovnim putevima

• Zakon zaštita od zaraznih bolesti

• Istorija razvoja insekticida i njihova podela

• Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja

• Slučajno trovanje kućnih ljubimaca nekim od insekticida

• Trovanje otrovima 


Mob: 060/076-0001 ; 060/076-0002   Tel/Fax: 035/241-005   Email: ekoddd@yahoo.com © Autentik
   Ukupno: 9943  
Danas:   97   Juče:   54