Dezinfekcija Preparati


U zavisnosti od vrste problema preparate biramo prema: potpunoj biodegradabilnosti, izraženoj antikorozivnosti, sposobnosti čišćenja i dezodoracije, izraženom mikrobicidnom delovanju. Dezinficijensi se razlikuju po svom spektru delovanja, tj. jedni na neke mikroorganizme deluju dobro, a na druge slabo ili nikako. Uopšte, dezinficijensi slabije deluju na gljivice, […]

Čitaj više

Zašto je Neophodna Dezinfekcija


Doprinosi smanjenju rizika za nastanak i širenje zaraznih bolesti.Ukoliko se u određenim okolnostima dezinfekcija ne sprovodi ili nije sprovela, može doći do raznih, za nas štetnih delovanja prisutnih mikroorganizama kao što su npr: […]

Čitaj više

Šta su Dezinficijensi


Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo izraženog dezinfekcionog delovanja koje je namenjeno za sprovođenje dezinfekcije.Da bi ostvario dezinfekciono delovanje (željeni efekat), dezinfi cijens mora stupiti u interakciju sa mikroorganizmom i tek tada ga može oštetiti, odnosno inaktivirati. […]

Čitaj više

Dezinsekcija Vrste Zaštite


Zaštitu objekata od insekata vršimo mehaničko-fizičkim i hemijskim metodama zaštite.Mehaničko-fizički metod zaštite svodi se na sprečavanje ulaska insekata u proizvodni pogon raznim preprekama. Ovde se pre svega misli na postavljanje vazdušnih zavesa i žičanih mreža kao i automatskih zatvarača za vrata. […]

Čitaj više

Šta je Dezinsekcija?


Pod pojmom dezinsekcija podrazumeva se regulacija populacije štetnih insekata (artropoda). Štetni insekti izazivaju zdravstvene poremećaje kod ljudi i domaćih životinja i nanose velike ekonomske štete.Štetni insekti predstavljaju problem sa zdravstvenog aspekta, jer predstavljaju vektore (prenosioce ili prelazne domaćine) za veliki broj zaraznih bolesti ljudi i domaćih životinja. […]

Čitaj više

Preventivna Dezinsekcija


Preventivna mera dezinsekcije primenjuje se u objektima skladištenja sirovina (silosi i podna skladišta):- dezinsekcija praznih ćelija silosa i podnih skladišta pre unošenja proizvoda u njih.Preventivna dezinsekcija u cilju uništavanja sinantropnih vrsta insekata (muve, moljci, bubašvabe, mravi i dr.), izvodi se primenom insekticida u restoranu i drugim pratećim objektima, a dezinsekcija u proizvodnim pogonima bazira se na korišćenju ekoloških sredstava: […]

Čitaj više

Deratizacija Proizvodi


Kako bi sačuvali visok kvalitet usluge i zadovoljstvo krajnjih korisnika, koristimo antikoagulanate koji u odnosu na akutne rodenticide imaju vremenski odloženo dejstvo.Blok na bazi bromadiolona 0.005% se upotrebljava za suzbijanje glodara (Rattus norvegicus, R. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protivepidemijsku deratizaciju. […]

Čitaj više

Deratizacija


Štetni glodari (pacovi i miševi) su kroz istoriju zabeleženi kao stalni pratioci čoveka. Široko su rasprostranjeni i nanose značajne ekonomske štete, a predstavljaju i veliku opasnost po zdravlje ljudi, jer su prenosioci različitih zaraznih bolesti.Danas se primenjuju različite metode uništavanja ovih jako rasprostranjenih štetočina. Postoje preventivne i kurativne metode suzbijanja štetnih glodara. […]

Čitaj više

Šta je HACCP?


HACCP standard predstavlja sistemski pristup identifikaciji, evoluciji i kontroli rizika koji se odnose na bezbednost hrane.Kontrola štetočina primenom HACCP standarda ima za cilj eliminaciju insekata i glodara kao potencijalnih zagađivača namirnica, […]

Čitaj više

Osnovni Principi HACCP


[…]

Čitaj više

Analiza Opasnosti i Određivanje Ciljnih Vrsta


Proizvodni pogon i postrojenja u prehrambenoj industriji, posebno su povoljna mesta za razvoj insekata i glodara, zbog hrane koju tamo mogu naći, zatim pogodne temperature i vlažnosti. Procenu opasnosti od štetnog uticaja insekata i glodara vrši stručna ekipa pregledom svih objekata i površina. […]

Čitaj više

Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka


Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti. Prepoznavanje i markiranje kritičnih tačaka neće biti problem ukoliko je objektivno izvršena procena opasnosti i ako je uspostavljena saradnja između odgovornih lica proizvodnje i izvođača radova. […]

Čitaj više

Uvođenje Preventivnih Mera


Na osnovu procene rizika i utvrđivanja kritičnih tačaka, preduzimaju se preventivne mere u cilju sprečavanja naseljavanja štetočina u pogone i izbegavanja intervencija hemijskim sredstvima. […]

Čitaj više

Preventivna Deratizacija


Obvezna preventivna deratizacija kao posebna mera podrazumeva mehaničke, fizikalne i hemijske mere koje se provode na površinama, u prostorima ili objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, a preduzimaju se u vanrednim situacijama: […]

Čitaj više

Zaštita od Ptica


DOO „EKO DDD“ pruža usluge mehaničke zaštite od ptica postavljanjem proizvoda koji predstavljaju mehaničke prepreke. Proizvod AB Spike je namenjen zaštiti objekata i okoline od štetnog uticaja ptica. Proizvod se montira na one površine koje su „napadnute” od strane ptica i time se sprečava njihovo sletanje i dalje narušavanje izgleda i higijene objekta. […]

Čitaj više