Uvođenje Preventivnih Mera


• Uvođenje Preventivnih Mera

Na osnovu procene rizika i utvrđivanja kritičnih tačaka, preduzimaju se preventivne mere u cilju sprečavanja naseljavanja štetočina u pogone i izbegavanja intervencija hemijskim sredstvima.

Osnovne preventivne mere su:

- postavljanje mrežica na prozore i vrata,
- dihtovanje prozora i vrata,
- zatvaranje svih otvora koji vode u zgradu i iza zgrade,
- zatvaranje kanalizacionih šahtova,
- poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova,
- pravilno odlaganje otpada,
- u skladištima sirovina pre unošenja proizvoda izvršiti detaljno mehaničko čišćenje,
- prilikom primanja robe, uzorkovanjem kontrolisati prisustvo štetočine i vlage,
- tokom čuvanja vršiti prozračivaje i čišćenje proizvoda eleviranjem,
- uzimati uzorke i postavljati feromonske klopke i tako pratiti pojavu štetočina.

Nazad