Zašto je Neophodna Dezinfekcija


Doprinosi smanjenju rizika za nastanak i širenje zaraznih bolesti.

Ukoliko se u određenim okolnostima dezinfekcija ne sprovodi ili nije sprovela, može doći do raznih, za nas štetnih delovanja prisutnih mikroorganizama kao što su npr:

• Kvarenje namirnica
• Oboljenja ljudi (trovanja hranom, bolničke infekcije i razne druge zaraze)

Dezinfekcija je ključni deo prakse sprečavanja i držanja pod kontrolom infekcija i pomoć u prevenciji zaraznih bolesti. Cilj dezinfekcije je sprečavanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti, pa se ona sprovodi uvek i na svim onim mestima gde postoji rizik prenošenja istih.

Izbor dezinfi cijensa ili dezinfekcionog postupka zavisi od stepena i vrste onečišćenja, količine mikrobiološke kontaminacije, prisustva nekog naročito važnog mikroorganizma, vrste predmeta ili mesta koja se žele dezinfi kovati kako bi se izbegao štetan učinak dezinfi cijensa na primer na instrumente, kožu i dr.
Hemijske metode dezinfekcije sprovode se primenom dezinfi cijenasa.

Nazad