Osnovni Principi HACCP


• Osnovni Principi HACCP

- Analiza opasnosti i određivanja ciljnih vrsta,

- Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,

- Uvođenje preventivnih mera,

- Uvođenje sistema plaćanja (monitoringa),

- Uvođenje korektivnih mera,

- Utvrđivanje procedure za verifikaciju ispravnosti sistema,

- Dokumenovanje i čuvanje podataka o svim sprovedenim merama.

Nazad