Analiza Opasnosti i Određivanje Ciljnih Vrsta


• Analiza Opasnosti i Određivanje Ciljnih Vrsta

Proizvodni pogon i postrojenja u prehrambenoj industriji, posebno su povoljna mesta za razvoj insekata i glodara, zbog hrane koju tamo mogu naći, zatim pogodne temperature i vlažnosti. Procenu opasnosti od štetnog uticaja insekata i glodara vrši stručna ekipa pregledom svih objekata i površina.

Osnovni uzorci opasnosti širenja glodara i insekata su:

- aktivno naseljivanje iz spoljašne sredine u objekte u neposrednoj blizini,

- kroz prozorska okna koja nemaju mrežicu,

- iz odvodnih kanala kroz oštećene zaštitne rešetke i sifone,

- kroz komunikacije objekata sa spoljnom sredinom (prostor oko toplovoda, spoljašni otvor i sl. ),

- neadekvatno odložen otpad,

- povoljna temperatura i vlaga na pojedinim mestima,

- pasivno naseljavanje štetočina putem žitarica prilikom prijema i ambalažom.

Ciljne vrste, utvrđujemo na osnovu iskustva, pregleda objekata i površina.

Očekivane vrste glodara su:

- Rattus ratus – crni pacov,

- Ratus norvegicus – sivi pacov,

- Mus musculus – miš.

Očekivane vrste insekata su:

- Blatta orientalis – crna bubašvaba,

- Blatela germanica – smeđa bubašvaba,

- Monomorium faranois – žuti mrav,

- Musca domestica – domaća muva,

- Sitophilus sp. (žitni, kukuruzni, pirinčani ) žižak,

- Tribolium castaneum – kestenjasti brašnar,

- Cryptolestes sp. – mali brašnar,

- Rhizopertha dominica – smeđi brašnar,

- Plodia interpunctella – bakrenasti moljac.

Nazad