Dezinsekcija Vrste Zaštite


Dezinsekcija Vrste Zaštite

Zaštitu objekata od insekata vršimo mehaničko-fizičkim i hemijskim metodama zaštite.

Mehaničko-fizički metod zaštite svodi se na sprečavanje ulaska insekata u proizvodni pogon raznim preprekama. Ovde se pre svega misli na postavljanje vazdušnih zavesa i žičanih mreža kao i automatskih zatvarača za vrata.

Poseban vid mehaničko-fizičke zaštite predstavljaju aparati za hvatanje i ubijanje insekata- insektroni. Primena nekih aparata ove vrste je usklađena sa svim standardima u proizvodnji i prometu hrane (GHP, ISO, HCCP i dr.) uz pravilno postavljanje i primenu.

Hemijska metoda dezinsekcije kao zaštitna mera sprovodi se upotrebom piretroida.Insekticidi koji se u današnje vreme koriste u javnoj higijeni za suzbijanje letećih i gmižućih insekata kao aktivnu materiju pretežno sadrže molekul piretroida, koji se nalazi na listi VII dozvoljenih aktivnih supstanci za proizvodnju insekticida, koja su bezopasna po zdravlje ljudi.

Piretroidi su klasa organskih molekula, sintetskih analoga prirodnog piretrina, molekula izolovanog iz cveta buhača (Chrysanthemum cinerariaefolium i C. coccineum) koji uspeva i na prostorima bivše Jugoslavije, u Dalmaciji i na Crnogorskom primoriju.Hemijskom modifikacijom dobijena je serija jedinjenja, piretroida, molekula stabilnija i selektivnija prema pojedinim vrstama insekata u odnosu na prirodni proizvod. Piretroidi deluju kontaktno, absorbuju se u telu insekata i dovode do paralize nervnog sistema što prouzrokuje uginuće.

U koncentracijama u kojima se primenjuju za suzbijanje insekata preparati na bazi piretroida su potpuno bezbedni za čoveka. Van objekata (oko kontejnera, stočni depo i drugi prateći objekti) pod strogom kontrolom upotrebljavaćemo i druga sredstva čija je aktivna supstancija Zakonom predviđena kao bezopasna pod posebnim uslovima primene i tačno određenoj koncetraciji, a nalazi se na listi Pravilnika. Sistematskim radom i praćenjem situacije uz dobro poznavanje proizvodnog procesa ovaj problem se drži pod kontrolom tj. omogućiće se da redovno tretirani objekti, u svako doba godine bude slobodan od insekata.

Konkretne mere zaštite od insekata kao i sredstva za izvođenje hemijske dezinsekcije predviđaju se Planom dezinsekcije.

Evidencija o izvršenoj dezinsekciji kao i utrošak sredstava za dezinsekciju vodi se u posebnom obrascu.

Nazad