Dezinfekcija


• Dezinfekcija

DEZINFEKCIJA je niz različitih postupaka s ciljem uništavanja, inhibiranja ili uklanjanja većine ili svih mikroorganizama na površini tela, na predmetima ili u prostoru. Postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, kao što je to slučaj kod sterilizacije, nego ih je dovoljno redukovati na broj koji u datim okolnostima (način izloženosti i drugi činioci) neće biti rizična za zdravlje.

Dezinfekcijom se mikroorganizmi UKLANJAJU (mehaničkim putem, čišćenjem, pranjem isl.) ili UBIJAJU (fizičkim putem, toplotom, zračenjem, hemijskim putem kiselinama, bazama, hlorom itd.)

Mikroorganizmi koji se dezinfekcijom nastoje ukloniti su raznovrsni. Poznavanjem svakoga od njih tj. njihovih bioloških osobina i "slabih tačaka", važno je za uspešnu primenu dezinfekcije i izbor dezinfekcionih sredstava i tehnike. Najvažniji su:

• Gljivice
• Chlamidiae
• Virusi
• Bakterije
• Mycoplasmae
• Prioni

Različiti mikroorganizmi pokazuju različiti stepen otpornosti prema dezinfekcionim sredstvima.Sledeća šema pokazuje padajući niz od najotpornijih mikroorganizama do najosetljivijih:

- Prioni (BSE,CJD)
- Coccidia (Cryptosporidium)
- Bakterisjke spore (Bacillus)
- Mikobakterije (tbc.)
- Ciste (Giardia lamblia)
- Mali virusi bez omotača (polio)
- Gram negativne bakterije (Pseudomonas)
- Gljivice (Candida, aspergillus)
- Veliki virusi bez omotača (Enterovirusi, Adenovirusi)
- Gram pozitivne bakterije (S.aureus, Enterococcus)
- Virusi sa lipidnim omotačem (HIV,HBV)

Nazad