Preventivna Deratizacija


• Preventivna Deratizacija

Preventivna deratizacija kao posebna mera podrazumeva mehaničke, fizikalne i hemijske mere koje se sprovode radi:

- sprečavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodara
- smanjenja populacije štetnih glodara i
- održavanje populacije štetnih glodara na biološki prihvatljivom minimumu radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uslova u objektima, prostorima i na javnim površinama pod sanitarnim nadzorom.

Obvezna preventivna deratizacija kao posebna mera podrazumeva mehaničke, fizikalne i hemijske mere koje se provode na površinama, u prostorima ili objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, a preduzimaju se u vanrednim situacijama:

- ako postoji povećan rizik prenošenja zaraznih bolesti koje prenose štetni glodari temeljem epidemioloških indikacija
- ako populacija štetnih glodara pređe prag štetnosti
- ako se odredi šteta na zalihama hrane nastala delovanjem štetnih glodara
- ako su u sanitarnom nadzoru uočene nepravilnosti u održavanju objekata koje pogoduju razvoju štetnih glodara
- tokom elementarnih nepogoda i
- tokom masovnih skupova, sportskih i ostalih manifestacija.

Nazad