Deratizacija Proizvodi


• Deratizacija Proizvodi

Kako bi sačuvali visok kvalitet usluge i zadovoljstvo krajnjih korisnika, koristimo antikoagulanate koji u odnosu na akutne rodenticide imaju vremenski odloženo dejstvo.

Blok na bazi bromadiolona 0.005% se upotrebljava za suzbijanje glodara (Rattus norvegicus, R. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protivepidemijsku deratizaciju. Bromadiolon blok je specifično formulisan kruti mamac, ukusan glodarima, a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja. Za suzbijanje štetnih glodara u javnoj higijeni što podrazumeva domaćinstva, ugostiteljske objekte i stočarske objekte može se upotrebljavati Bromadiolon blok od 10 ili 30 g.
Za suzbijanje miševa stavlja se po 30-ak grama mamca na površinu od 3-5 m², a za suzbijanje pacova po 100-150 grama mamaka u razmaku od 5 do 10 m, na zaklonjena mesta ili PVC Eko bokseve, na puteve kojima se kreću ili u blizinu legla.
Preporučuje se da se ovi mamci postavljati pojedinačno ili po nekoliko komada u zaštitne kutije za rodenticide ili ih vezati za žičane omče. Upotreba se može ponoviti za 14 dana i ponavljati u određenim vremenskim razmacima dok miševi i pacovi ne prestanu jesti blokove.

Rasuti mamac. Mamci se rasporede po objektu na mesta gde je utvrđena najveća aktivnost miševa i pacova, što se uočava po tragovima, izmetu, nagrizenim vrećama i ambalaži. Najbolje ih je postaviti na zaklonjena mesta te u blizini legla. Mamci se ne smeju koristiti u prostorijama u kojima su poljoprivredni proizvodi u rasutom stanju. Ako ima opasnosti od prosipanja poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, mamci se moraju postavljati u zaštitnim kutijama. Jedna akcija traje 7 do 10 dana, a zatim se prema potrebi ponavlja do potpunog prestanka uzimanja mamaca.
Rasuti mamci se upotrebljavaju i na otvorenom prostoru, stavljanjem mamaca u nastanjene rupe u količini od 10 g po rupi, nakon čega se svakako zatvore zemljom (nagazom). Dobro je hrpice mamaca zaštititi daskama, crepom ili ih staviti u otvore cevi, kroz koje se glodari rado provlače.Mogu se upotrebiti jednom ili više puta u toku godine, zavisno o pojavi glodara.
Rasuti mamac je rodenticid druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodara u polju i u urbanim prostorima. Aktivna materija je na biljnom nosaču od lomljenih zrna pšenice.
Učinkovit je protiv svih vrsta glodara uključujući i otporne vrste.
Proizvod je visoko delotvoran te uzrokuje uginuće glodara nakon jednog obroka. Mišu je dovoljno 0,5 g, a pacovu 6-10 g.
Glodari uginu postupno, slično prirodnoj smrti u toku 3-10 dana nakon prvog obroka.
Rasuti mamac se upotrebljava i u zatvorenim i urbanim prostorima, među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda, industrijski pogoni, , i sl. za suzbijanje:

- kućnog miša (Mus musculus), u količini 20-25 g, stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m² površine;
- sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 100-150 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m


Bromadiolon peleta. Rodenticidi druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodara u urbanim prostorima. Oblik peleta olakšava upotrebu i smanjuje opasnost za ljude. Privlačna su hrana za glodare, što olakšava njihovo suzbijanje. Efikasan je protiv svih vrsta glodara, uključujući i otporne.Visoko aktivan, uzrokuje uginuće glodara nakon jednog obroka. Mišu je dovoljno oko 0,5 g, a pacovu oko 6-10 g. Glodari uginu postupno (slično prirodnoj smrti) u period od 3-10 dana nakon prvog obroka. Radi zdravlja i higijene glodare treba suzbijati. Pelete su namenjene za suzbijanje glodara kod uskladištenih poljoprivrednih proizvoda.

Upotrebljava se i u kućama, skladištima fabrikama, hotelima, kancelarijama, bolnicama, na brodovima i to protiv:
- kućnog miša (Mus musculus), u količini 10-15 g, stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m² površine, na mesta gde se miševi zadržavaju, u blizini legla i na puteve kojima se kreću;
-sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 30-50 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m, na zaklonjena mesta, u blizini legla i na puteve kojima se kreću.Postupak se može ponavljati do potpunog prestanka uzimanja peleta.Jedna akcija suzbijanja traje 5-7 dana. Mamce treba postaviti ponovno nakon 14 dana, sve do prestanka uzimanja mamaca. Nakon završetka akcije treba pokupiti preostale mamke, a tokom akcije uklanjati uginule glodare, kako bi se sprečila sekundarna trovanja.

Meki mamac je rodenticid na bazi bromadiolona, izrađen od brašna u malim 8 g kesicama. Vrlo je delotvoran u suzbijanju svih vrsta štetnih glodara, kao što su sivi i crni štakor, te kućni miš. Efikasan je protiv glodara koji su otporni na druge vrste rodenticida. Bromadiolon sprečava stvaranje protrombina u krvi što dovodi do unutrašnjeg i spoljnjeg krvarenja i uginuća glodara kroz nekoliko dana, posle prvog uzimanja. Za suzbijanje štetnih glodara:- kućnog miša (Mus musculus) i drugih vrsta u količini od 1 mamac na 3-5 m².- sivog štakora (Rattus norvegicus), crnog štakora (Rattus rattus) i drugih vrsta u količini 3-4 mamca na 5-10 m².
Mamci se obnavljaju u razmaku 5 do 7 dana do prestanka uzimanja. Kod veće populacije postavlja se više mamaca na manji razmak na puteve kojima se kreću. Nakon završetka akcije treba ukloniti preostale mamce, a tokom akcije uklanjati uginule glodare kako bi se sprečila sekundarna trovanja. Upotreba iz aviona nije dopuštena.

Svi proizvodi imaju važeće rešenje za stavljanje u promet Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, koje sa deklaracijom preparata dostavljamo korisnicima usluge.

Očekivano vreme uginuća glodara nakon konzumiranja mamaka je 3-10 dana, jer se onemogućava sinteza protrombina i drugih faktora koagulacije što izaziva unutrašnje krvarenje

Nazad