Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka


• Određivanje Kritičnih Kontrolnih Tačaka

Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti. Prepoznavanje i markiranje kritičnih tačaka neće biti problem ukoliko je objektivno izvršena procena opasnosti i ako je uspostavljena saradnja između odgovornih lica proizvodnje i izvođača radova.

Kritične tačke za glodare su:

- površine u krugu fabrike,
- kanalizacioni i toplovodni sistemi,
- zone u neposrednoj blizini neuređenih terena,
- mesta odlaganja otpada,
- pripreme proizvoda,
- skladište gotovih proizvoda,
- restorani za ishranu radnika,
- sva skrivena mesta gde ima otpadaka hrane.

Kritične tačke za insekte su:

- prostor za odlaganje otpada,
- sva mesta u proizvodnji gde je visoka vlaga i toplata,
- skladišni prostor za smeštaj žitarica,
- pogon za proizvodnju.

Nazad