Treox dezinfekciono sredstvo protiv COVID-a 19


• TREOX je ekološki bezopasan i brzo delujući dezinfekcioni koncentrat na bazi vode.

Prisustvo sredstva kao što je Treox D u različitim granama industrije (zdravstvo, farmacija, prehrana, veterina, razne državne institucije) neophodno je radi očuvanja stabilnosti proizvodnje funkcionisanja i zaštite zaposlenih.

Treox proizvod je aktivna komponenta koja se sastoji od natrijum hipohlorita i hipohloraste kiseline. Sredstvo deluje isključivo fizički i ne sadrži površinski aktivne materije. Bez boje je, bez mirisa, ne sadrži konzervanse i oslobođen je prisustva masti i ulja. Zbog širokog spektra delovanja, jednostavnog i bezbednog rukovanja aktivnim sastojkom, mogućnosti za primenu su praktično neograničene.

Kako je obezbeđivanje dokazane efikasnosti u eliminisanju postojanja virusa COVID-19 u narednom periodu prioritet, smatramo da se ponuđeni dezificijens TREOX D u velikoj meri razlikuje od svega trenutno prisutnog u ponudi a za koji smo sigurni da može biti od velike pomoći, obzirom na svoje karakteristike i veliku potražnju širom sveta.

Treox D (u sastavu ima natrijum hipohlorit i hipohlorastu kiselinu) i može se ponuditi u rastvoru od 10%, za koji imamo potvrdu da je efikasan za COVID 19. Ne zahteva nikakvo prethodno iskustvo u rukovanju kao ni posebne uslove skladištenja. Proizvod je ekološki, biorazgradiv i nema nikave piktograme opasnosti!

Potpuno je bezbedan za sve žive organizme i od nemerljivog značaja je činjenica da deluje izuzetno brzo (do 1 min), nema miris, nema boju i neškodljiv je u dodiru sa kožom, sluzokožom, itd.

Za predstojeće potrebe brze, sigurne i efikasne dezinfekcije (do 1 min, bez potrebe za ispiranjem), površina gde su zaposleni i klijenti prisutni sa podnim bazo barijerama i gde je izražena frekvencija ljudi, dece, životinja kao i tunelima za dezinfekciju (po vašim potrebama), Treox D je pravi izbor.

Takođe, ne manje važno je i činjenica da je vaša celokupna imovina u potpunosti zaštićena (Treox D ne izaziva bilo kakva oštećenja): pultovi, podovi, pokretne stepenice, stolice, kompletan nameštaj kao i imovina unutar kancelarijskog prostora vaših zaposlenih.

Rešenje Bezbednosni list


Koji agensi su pogodni za mere dezinfekcije u vezi sa novim korona virusom(SARS-CoV-2)? (Savezni centar za zdravstvenu edukacijuBZgA)

„Za hemijsku dezinfekciju, koriste se sredstva sa dokazanom delotvornošću, sa opsegom dejstva koje je „ograničeno virucidno“ (efikasno protiv virusa sa ovojnicom), „ograničeno virucidno PLUS“ ili „virucidno“. Informacije o dezinfekciji u slučaju virusa se mogu naći u odgovarajućim izveštajima radne grupe Viruzidie pri RKI. Pogodni agensi obuhvataju listu dezinfekcionih sredstava i procedura koje su ispitane i priznate od strane RKI (RKI lista) kao i listu sredstava za dezinfekciju Udruženja za primenjenu higijenu (VAH lista). RKI lista se mora konsultovati kod zvanično naloženih mera za dezinfekciju.“


Virucidno dejstvoTREOXD

“REZIME:Procenjena je virucidna sposobnost rastvora hipohloraste kiseline(HOCl)protivnisko patogenog virusa ptičjeg gripa(AIV),H7N1.HOClrastvori koji sadrže50,100i200ppm hlora ili njihovi rastvori u obliku spreja (sakupljenih u posudama postavljenim na 1 ili 30 cm rastojanja između mlaznice za prskanje i posude)pomešani su sa virusom sa ili bez organskih materija(5%fetalnog goveđegseruma:FBS).U uslovima običnog razblaživanja(bezFBS),prikupljeni rastvoriHOClnakon prskanjamogu da smanjeAIVtitarza više od1.000puta,do nivoa na kojem se ne može detektovati(<2,5log10TCID50/ml)u roku od5sekundi,sa izuzetkom rastvora od50 ppmkoji je sakupljen nakon raspršivanja na udaljenosti od 30 cm.U prljavim uslovima(u prisustvu5%FBS),izgubili su svoje virucidno dejstvo.Kada su rastvoriHOClbili direktno poprskani navirusna čaršavu od veštačke svile u trajanju od10sekundi,rastvori od100i200ppmsu mogli da onesposobeAIVodmah nakon raspršivanja,dok je rastvoru od50ppmtrebalo najmanje3minute od trenutka kontakta.Kod indirektnog raspršivanja,nakon10sekundi raspršivanja,poklopci posuđa su bili otvorenitako da virus na čaršavima od veštačke svile bude izloženHOCl.U ovom obliku,rastvor od200ppmje onesposobioAIVu roku od10minuta od trenutka kontakta,dok od50i100ppmnisu mogli da ga onesposobe.Ovi podaci sugerišu da seHOClmože koristitiu vidu raspršivanja da bi se onesposobioAIVna nivou farme.”
Izvor:Doi:10.1292/jvms.14-0413;J.Vet.Med.Sci.77(2):211–215,201,

“Zaključci Naši podaci ukazuju na to daHOCl-modifikovaniserumalbuminpokriva mesto vezivanja zaCD4iV3petlju nagp120.Takvo maskiranje viralnoggp120/gp41kompleksa sa ovojnicom bi moglo da bude jednostavna ali obećavajuća strategijada se onesposobiHIV-1i time spreči infekcija kada se primenjuje HOCl- modifikovaniserumalbumin,na primer,kao aktuelni mikrobiocid.”
Izvor:NeutralizationofX4-andR5-tropicHIV-1NL4-3,02.jun2010,SvenjaPolzeretal.,

Izvod iz naših laboratorijskih ispitivanja:
HIV-1virusprijavljeno
smanjenje>5pri275ppm/10minGripH1N1prijavljeno
smanjenje>7pri275ppm/10min
Efikasnost potvrdio:InstitutHygieneNordGmbH
PoliovirusLsc1chatsoj,AtccVR-1562
Norovirus(MNV-1),ATCCTIB-71
Efikasnost potvrdio:EPA-US,BSCLaboratoriesGainsville


Nazad